Mindfulness for Erhverv

Den der følger mængden, når hvor den når. Den der står inde for sig selv, finder egen vej på uberørte stier. Albert Einstein.

Indre styrke og ydre ro

Mindfulness for erhverv, København: Det er altafgørende for en virksomheds resultat, hvordan ledere og medarbejdere omgår sig selv og andre. Enhver kan dygtiggøre sig fagligt, men hvordan man agerer som menneske i kontakt med andre kræver noget ganske andet. Det læres på Mindfulness kursus i København.

Både som leder og som medarbejder har det uvurderlig betydning, at du giver dig selv tid til at finjustere dit værktøj - nemlig dig selv. Mindfulness er virksomt til at skabe ro, klarhed og overblik, og dermed forebygge stress. Det er nærvær, og har en smittende effekt. Det giver tillid og troværdighed i mødet med mennesker.

Mindfulness er en effektiv metode til at skabe work-lifebalance i livet. Du lærer at være mere opmærksom på helheden, dvs. på hvad der foregår på flere niveauer her og nu. Organisationen har brug for opmærksomme og nærværende mennesker i en krævende hverdag, og det samme har familien. Når man er mere fuldt tilstede, kan evt. konflikter tages i opløbet.

Der tilbydes metoder, der kan afprøves i hverdagen. Denne træning giver mulighed for, på en konkret måde, at navigere i et arbejdspres med øget ro.