Supervision i København

Jeg giver personlig supervision med træning af væren, til psykoterapeuter, psykologer og ligestillede faggrupper, der er i tæt dialog med deres klienter. Du er indstillet på, og har lyst til, at træne et dybere nærvær i kontakten med dig selv i dit faglige såvel som personlige liv. Du har lyst til, og er inspireret af, at der kommer øget ro og hjertelighed i dit liv, samtidig med, at der fortsat er den aktivitet, der passer til dig. Du er meget velkommen både alene og/eller i gruppe.

Skab klarhed

I supervisionen gives støtte til at få bragt klarhed over begrænsende forestillinger om sig selv og andre. For det hindrer ofte kontakten til egen essens og derfor et friere flow.

Vi vil benytte os af øvelser der har en meditativ effekt. Vi vil sammen træne at være mere tilstede i sanserne, kroppen og inkludere hjertet i det. Ved den kontakt bliver der adgang til et ressource rum, og kvaliteten af væren fordybes.
Det kræver ofte mod at stå så åbent ved sig selv. Men det er her, du kan give det aller bedste af dig til andre mennesker. Samtidig er det afgørende nødvendigt, at grænserne er klare i den åbenhed – så du ikke stresser dig selv.

Vi benytter os af gruppeprocessen som læringsmulighed og som “ressourcebank”. Dette giver et dynamisk miljø for læring, hvor der bliver rig mulighed for alle til erkendelse og udvikling. Du bringer den øgede kontakt til væren med dig videre ind i det professionelle rum, og dit liv i øvrigt, så det trinvis kommer til at hænge mere og mere sammen.
Walk the talk :)

Pris og dato

Jeg tilbyder grupper på max 6 personer til fortløbende undervisnings proces. Generelt mødes grupperne 3 timer hver 6 uge.
Næste grupper starter torsdag den 5. april kl 10-13. Vi mødes i alt 3 gange inden sommerferien, og 3 gange efter. Vi evaluerer den 6. gang, og så tager vi den derfra.
Pris kr. 1500,- pr person pr gang.

Fordybende retreat

Nogle foretrækker at supplere med et retreat til yderligere fordybelse, da udvikling af værenspraksis naturligvis tager tid. Så det kan virkelig give et ekstra boost, at investere i sig selv en uges tid, ved at give øget rum til sådan en proces.

Det kan være “Fra Mindfulness til Heartfulness” på smukke Mallorca   – i april  – fortsat plads

Begge kurser er meget unikke på hver sin måde, da min undervisningsstil tilbyder høj kvalitet af nærvær – og menneskelighed kombineret med viden, humor og masser erfaring.

Forløbene foregår i min praksis i Vanløse, København. Er du interesseret i at blive del af et gruppeforløb, eller komme individuelt, så ring gerne til mig på 2489 1071 eller send en mail: info@lifeprocess.dk

I den individuelle supervision er fokus selvsagt rettet på den pågældende supervisands behov og ønske, om hvilket niveau han/hun vil arbejde på. Dette foregår også i Vanløse, København.

Strengthen your intuition in a simple way through the body

Receive audio files as a gift and sign up for the newsletter at the same time.

Styrk din intuition på en enkel måde via kroppen

Modtag lydfiler som gave og tilmeld dig samtidig nyhedsbrev.