Et liv uden stress – med coaching

Coaching, lifecoaching, stresscoaching, work-lifebalance: Alle indfaldsvinkler er effektivt værktøj som støtte til at sætte retning mod det liv du virkelig ønsker – eller få afklaret hvad du ønsker. Her kan du bl.a. bruge en life coach.
Forskellige tilstande kan antænde stress. Og hvad mange ikke tror, så kan det faktisk være stressende, uden at der er noget galt med selve jobbet, at man ikke får brugt sig selv på en tilfredsstillende måde. Måske der er en fornemmelse af, at noget mangler, og at dine kvaliteter ikke kommer tilstrækkeligt til udtryk. Det kan nemt være en daglig frustration, der trinvis bygger op.

Lifecoaching

I min coaching på Østerbro i København får du støtte til at undersøge personlige mønstre, der kan stå i vejen for at nå egne mål. Der gives øvelser designet din situation, som kan benyttes i hverdagen, for her at erfare hvordan nye handlemåder kan åbne nye døre, du måske aldrig havde troet mulig. Bl.a. ved at få hjertelig støtte, ved at fokusere på det der er, og accepten af det, og ved at undlade en masse selvkritik, finder du en vej der er holdbar.

Måske ønsker du støtte til f.eks. at:
Få mere overblik og ro og mindre stress – udvikle karrieren – lære at prioritere – skifte spor i livet – turde succes på en naturlig måde – benytte din følelsesmæssige intelligens også på arbejdet – få et bedre kærlighedsliv – få selvværd og ikke kun selvtillid, etc. Det kan du alt sammen bruge en coach til.

At være vidende til et menneskes udfordringer er en tillidssag, og det er med dyb respekt, erfaring, ekspertise, varme og humor, at jeg er med dig i din udforskning.

Stresscoaching

Hvis du har været i et længerevarende indre eller ydre pres, kan der nemt opstå en permanent alarmtilstand. Det betyder, at kroppen får svært ved at reparere sig selv. Symptomerne er ofte f.eks. koncentrations besvær, anspændthed, rastløshed, søvnmangel, irritation, søvnproblemer og fordøjelsesbesvær.

I visse tilfælde kan man være ramt så hårdt, at det kræver en længere sygemelding. Det tager naturligvis tid at hele systemet, dvs. både krop og psyke, og finde vejen hjem til et mere balanceret liv. Det er meget vigtigt at starte gradvist op igen med arbejdet. Afhængigt af omstændighederne tager helings processen længere eller kortere tid. Men trinvis bliver du en god coach for dig selv.

Jeg har i øvrigt lokaler på Østerbro i København. Vi kan også mødes online hvis du bor langt væk.