Coach Anne Jørgensen

Et liv uden stress –
med coaching

Coaching, lifecoaching, stresscoaching, work-lifebalance: Alle indfaldsvinkler er et effektivt værktøj som støtte til at sætte retning mod det liv du virkelig ønsker – eller få afklaret hvad du ønsker. Her kan du bl.a. bruge mig som life coach.

Forskellige tilstande kan antænde stress

Og hvad mange ikke tror, så kan det faktisk være stressende, ikke at få brugt sig selv på en tilfredsstillende måde. Og der behøver ikke være noget galt med jobbet. Men måske har du en fornemmelse af, at noget mangler. At dine kvaliteter ikke kommer tilstrækkeligt til udtryk.
Det kan nemt være en daglig frustration, der trinvis bygger op til at stresse dig.

coaching

I min coaching på Østerbro i København, får du støtte til at undersøge personlige mønstre, der kan stå i vejen for at nå egne mål. Du får øvelser designet din situation, som du kan benytte i hverdagen. Så kan du erfare, hvordan nye handlemåder kan åbne døre, du måske aldrig havde troet mulig.

Bl.a. ved at undlade en masse selvkritik, og i stedet få hjertelig støtte, og fokusere på det der er, samt accepten af det, finder du en holdbar vej. Det er befriende!

Det kan nemt være en daglig frustration, der trinvis bygger op til at stresse dig.

Book en gratis afklarende samtale hvis du er interesseret og lad os tale sammen.

Ønsker du støtte til...

  • At få mere overblik og ro og mindre stress
  • At udvikle karrieren
  • At lære at prioritere
  • At skifte spor i livet
  • At turde succes på en naturlig måde
  • At benytte din følelsesmæssige intelligens også på arbejdet
  • At få et bedre kærlighedsliv
  • At få selvværd og ikke kun selvtillid.

Det, og meget mere, kan du alt sammen bruge en coach til. Og jeg vil hjertens gerne arbejde sammen med dig.

At være vidende til et menneskes udfordringer er en tillidssag, og det er med dyb respekt, erfaring, ekspertise, varme og humor, at jeg er med dig i din udforskning.

Stresscoaching

Hvis du har været i et længerevarende indre eller ydre pres, kan der nemt opstå en permanent alarmtilstand. Det betyder, at kroppen får svært ved at reparere sig selv. Symptomerne er ofte f.eks. koncentrations besvær, anspændthed, rastløshed, søvnmangel, irritation, søvnproblemer og fordøjelsesbesvær.

I visse tilfælde kan man være ramt så hårdt, at det kræver en længere sygemelding. Det tager naturligvis tid at hele systemet, dvs. både krop og psyke, og finde vejen hjem til et mere balanceret liv. Det er meget vigtigt at starte gradvist op igen med arbejdet. Afhængigt af omstændighederne tager helings processen længere eller kortere tid. Men trinvis bliver du en god coach for dig selv.

Jeg har i øvrigt lokaler på Østerbro i København. Vi kan sagtens mødes online hvis du bor langt væk.

Book en gratis afklarende samtale hvis du er interesseret og lad os tale sammen.

Strengthen your intuition in a simple way through the body

Receive audio files as a gift and sign up for the newsletter at the same time.

Styrk din intuition på en enkel måde via kroppen

Modtag lydfiler som gave og tilmeld dig samtidig nyhedsbrev.