Mindfulness kursus på Østerbro i København. Fra Mindfulness til Heartfulness:

“Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed “- og få ro med det der er.

Nyt gruppeforløb starter 20. sep. 2022, ca hver 14. dag . I alt 10 tirsdage kl 17.30-20.00.

Ring på mobil 24891071 og spørg bare løs, hvis du er interesseret.

Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed.
september gruppen er fyldt

Mindfulness, yoga og meditation, er et kursus i København, Østerbro.
Du lærer at blive mere glad for dig selv – lige som du er, og uden at blive selvfed.
Du lærer også, hvordan du får en dybere kontakt med dig selv i dit daglige liv. Få mere energi. Få ro med det der er. Du lærer at sårbarhed er en styrke og derfor nødvendigt at stå ved. Du lærer at mindske stress, og øge tryghed.

Mere væren autentisk

I dette gruppeforløb vil vi træne at komme bag om det psykologiske lag. Det er det lag vi alle kender som vaner, identitet, roller, vores historie og kendte mønstre. De gentages ret ofte for mange menneskers vedkommende.
I den nyetablerede kontakt bagom al det kendte, opstår en helt andet rum. Og ofte et sårbart rum. Her er der mulighed for at være dig selv. Helt åbent og hjerteligt! Det vågne møde gør det langt mere enkelt at bevæge dig friere. For du skal nemlig slet ikke være en anden, end du er. Føle andet end du føler. Du skal ikke lave noget om, men træne at være i dig selv. Og med dig selv. Være glad for lige præcis som du nu er.

Du erfarer, at din sårbarhed er en styrke.
Det er smukt – og i sig selv befriende enkelt.
Det er på ingen måde, noget du kan tænke dig frem til. Eller regne ud. Eller læse dig til. Det skal erfares. Her og nu.

Mindfulness hjælper os til at bevidstgøre om mønstre og måder vi håndterer livet på. Det hjælper os ind i nuet ved at observere disse mønstre. Det får os til at se nye muligheder. Og nogen gange forandre. Fra denne base kan vi åbne for:

Heartfulness – det endeløse rum af hengivelse til det der er, og frigørelsen fra hvem vi tror vi er. Et nyt liv med muligheder åbner, og vi kan udforske vores generøse væren autentisk og hjertelig.
Tilliden til egen færden vokser. Selv i en presset verden.

Bliv mere nærværende i et hjerteligt rum
– uden at lave dig om

Denne gruppe er et træningsforløb fordelt på ca. hver 14. dag. Gruppens medlemmer vil blive støttet trin for trin i at erfare, hvad det vil sige at blive mere nærværende i nuet. Du skal intet præstere eller lave om. Kom som du er. Vær som du er.

Bring det der optager dig i din hverdag med ind i dette hjertelige rum.
Oplev hvad der sker, når du fordyber kontakten til din krop, og kun forholder dig til at opleve det her og nu.
Oplev hvad der sker, når du afstår fra at analysere eller fortolke en masse om det. Men i stedet være i det du oplever,
og rumme dig fuldstændig som du er – HER og NU.
Det er så dejligt befriende. Og jeg hjælper dig skridt for skridt.

Disse resultater kan blive dine. Er du klar?

Så det her er noget af det jeg hjælper dig med at træne. Og jeg hjælper dig hele vejen igennem. Du er ikke alene:
1. Lære at skifte fokus fra en lind strøm af tanker, og måske en stressende strøm, til at være mere konkret i din krop – og derved mere ro i sindet.
2. Lære at gøre brug af hjertes kvaliteter.
3. Lære at være mere nærværende – det vil sige: Konkret, praktisk træning i hvordan du bliver mere autentisk, og hvordan du bringer det ud i verden.
4. Lærer at dine følelser ikke er til diskussion. De er klar og vigtig feedback inde fra dig selv. Så de er lige til at omfavne.
5. Øget ærlighed med dig selv.
6. Mindre kritisk.
7. Mere ro i sindet.
8. Og så lærer du nogle dejlige mennesker at kende, som interesserer sig for det samme som dig. Det skaber et afgørende samarbejde for jer alles udvikling. I hjælper med at løfte hinanden.

Ku´ du tænke dig at de her resultater skal blive dine? – Så er tiden måske inde til at være med?

Vi vil benytte os af elementer indenfor Mindfulness og Heartfulness, yoga samt anden dynamisk bevægelse, til støtte for krop og bevidsthed. Du får meditative øvelser, der kan benyttes i hverdagen. – Forløbet kan evt. forlænges.

(Hvis du ønsker internatkursus/retreat, så se Mindfulness og yoga i bjergene ved Barcelona

Tider: Mindfulness kurset starter tirsdag 20. september 2022. Ca. hver 14. dag kl.17.30 – 19.30. Du får datoer ved tilmelding.
Tilmeld dig ved at ringe på mobil nr. 24891071 eller skriv til info@lifeprocess.dk

Leder: Kropspsykoterapeut Anne Jørgensen. Forfatter til bogen ”Som havet sliber sten”. Tlf: 24891071 info@lifeprocess.dk

Sted: Århusgade 2, 2100 København Ø

Pris: Kr. 5.800,- for i alt 10 gange ca. hver 14. dag . Sig til hvis du har brug for at betale kurset i 2 rater.
Har du brug for flere rater, så sig til. Giv venligst besked om ratebetaling ved tilmeldingen.
Erhverv: Kr. 8.550,- + moms

Tilmelding: Senest den 22. august 2022. Send din tilmelding til: info@lifeprocess.dk
Tilmeldingen er bindende også i tilfælde af fravær, inkl. sygdom, skal den fulde kursusafgift fortsat betales. Disse betingelser er du indforstået med ved tilmeldingen. – Ring meget gerne ved evt. spørgsmål.

Se andre kursisters erfaringer med kurset Referencer “Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed”