Mindfulness, yoga, meditation i København

Mindfulness kursus på Østerbro i København. Fra Mindfulness til Heartfulness:

Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed – Få ro med det der er.

Nyt gruppeforløb starter 25. september 2018, og derefter ca hver 14. dag. I alt 7 tirsdage kl 17.30-20.00. Tilmeld dig på info@lifeprocess.dk eller mobil 24891071 eller spørg bare løs, hvis du er interesseret.

Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed.

Mindfulness, yoga og meditation er et kursus i København, Østerbro.
Du lærer at blive gladere for dig selv – uden at blive selvfed.
Du lærer også, hvordan du får en dybere kontakt med dig selv i dit daglige liv. Få mere energi. Få ro med det der er. Du lærer at sårbarhed er en styrke og derfor nødvendigt at stå ved. Du lærer at mindske stress, og øge tryghed.

Mere væren autentisk

I dette gruppeforløb vil vi træne at komme bag om det psykologiske lag. Det er det lag vi alle kender som vaner, identitet, roller, vores historie og kendte mønstre. De gentages ret så ofte for mange menneskers vedkommende.
I den nyetablerede kontakt bagom al det kendte, opstår en helt andet rum. Og ofte et sårbart rum. Her er der mulighed for at være dig selv. Helt åbent og hjerteligt! Det vågne møde gør det langt mere enkelt at bevæge dig friere. For du skal nemlig slet ikke være en anden, end du er. Føle andet end du føler. Du skal ikke lave noget om, men træne at være i dig selv. Og med dig selv. Være glad for lige præcis som du nu er.

Du erfarer, at din sårbarhed er en styrke.
Det er smukt – og i sig selv befriende enkelt.
Det er på ingen måde, noget du kan tænke dig frem til. Eller regne ud. Eller læse dig til. Det skal erfares. Her og nu.

Mindfulness hjælper os til at bevidstgøre om mønstre og måder vi håndterer livet på. Det hjælper os ind i nuet ved at observere disse mønstre. Det får os til at se nye muligheder. Og nogen gange forandre. Fra denne base kan vi åbne for:

Heartfulness – det endeløse rum af hengivelse til det der er, og frigørelsen fra hvem vi tror vi er. Et nyt liv med muligheder åbner, og vi kan udforske vores generøse væren autentisk og hjertelig.
Tilliden til egen færden vokser. Selv i en presset verden.

Bliv mere nærværende i et hjerteligt rum
– uden at lave dig om

Denne gruppe er et træningsforløb fordelt på 7 gange. Gruppens medlemmer vil blive støttet trin for trin i at erfare, hvad det vil sige at blive mere nærværende i nuet. Du skal intet præstere eller lave om. Kom som du er. Vær som du er.

Bring det der optager dig i din hverdag med ind i dette hjertelige rum.
Oplev hvad der sker, når du fordyber kontakten til din krop, og kun forholder dig til at opleve det her og nu.
Oplev hvad der sker, når du afstår fra at analysere eller fortolke en masse om det. Men i stedet være i det du oplever,
og rumme dig fuldstændig som du er – HER og NU.
Det er så dejligt befriende. Og jeg hjælper dig skridt for skridt.

Vi vil benytte os af elementer indenfor Mindfulness og Heartfulness, yoga samt anden dynamisk bevægelse, til støtte for krop og bevidsthed. Du får meditative øvelser, der kan benyttes i hverdagen. – Forløbet kan evt. forlænges.
Hvis du ønsker internatkursus/retreat, så se Mindfulness og yoga på smukke Mallorca

Tid:
Mindfulness kurset starter 25. sep., 9., 23. og 30 oktober, 13. og 27. november og slutter 4. december. Tilmeld dig ved at ringe på mobil nr. 24891071 eller skriv til info@lifeprocess.dk

Leder: Kropspsykoterapeut Anne Jørgensen. Forfatter til bogen ”Som havet sliber sten”. Tlf: 24891071 info@lifeprocess.dk

Sted: Århusgade 2, 2100 København Ø

Pris: Kr. 3.500,- for i alt 7 gange ca. hver 14. dag. Efter aftale er det muligt at betale kurset i rater à kr. 700,- pr måned (aug – dec)
Erhverv: Kr. 5.250,- + moms

Tilmelding: Deadline den 12.september. Ring og hør om der er flere pladser på 24891071. Eller send en mail på: info@lifeprocess.dk
Tilmeldingen er bindende også i tilfælde af fravær, inkl. sygdom, skal den fulde kursusafgift fortsat betales. Disse betingelser er du indforstået med ved tilmeldingen. – Ring meget gerne ved evt. spørgsmål.

Se andre kursisters erfaringer med kurset Referencer “Bliv glad for dig selv – uden at være selvfed”

2018-10-11T02:58:54+00:00