Passer du ikke ind i flokken, så lyt til din indre MBS: Mind, Body og Soul

At kontrollere sit liv fra sindet er noget vi alle kender. Det er der vi overlever. Forsøger at regne livet ud. Og godt for det. Vi fandt en vej i livet der hjalp os
til at overleve engang for længe siden. Men hvis vi som voksne ikke vil nøjes med at over-leve, leve oven over — men virkelig leve i, så er det af afgørende betydning at lande i kroppen. At inkludere den kropslige kontakt.

Du skal på ingen måde ekskluderer din tanke virksomhed, hvis det gør dig godt og du kan tænke masser af gode tanker. Men bare ikke kun navigerer derfra. Men inkluder kontakten til kroppen, som hjælper dig med at sanse. Med at mærke og finde vej i livet, på en langt mere nuanceret måde. Og en måde der er designet til dig, og ikke blot et “jeg passer ind i flokken” design.
Sindet er fyldt med tanke måder, vi har indrettet os med, fordi det var sådan vi overlevede. Så på den måde er der mange indgroede vaner der kan afdækkes, når vi møder os selv lidt dybere.

Misforstå mig ikke, der er intet galt med at passe ind i flokken. Men hvis du nu ikke passer ind i flokken på nogle punkter, er det jo yderst værdifuldt at kunne bryde ud og gå egne veje. Så du har faktisk din egen indre GPS. For inde i os mennesker er en MBS — en Mind, Body og Soul vejviser. Den får du kontakt med, ved at lære at navigerer i stedet for at kontrollere.

Et sejlskib bukker under ved kontrol. Men ikke ved at navigere.

Har du sejlet, eller set nogen navigere fra en sejlbåd?
Så ved du også, at måden man navigerer på er, at sætte en kurs (retningen) og så inkluderes alt i den sejltur. Hvis man f.eks. ignorerer vinden eller strømmen, så går det galt. Så båden kan ikke kontrolleres, men vi kan lærer at navigere i den. Og sådan er det med os mennesker. Vi er nød til at være inklusive, så vi navigerer efter forholdene.

Og det kan vi alle lære. Vi er jo ikke født kontrollerende. Tværtimod. Vi er fyldt med sansning fra fødslen. Vi navigerede i starten af livet ved at mærke og smage os frem. Så den type intelligens bor i os. Den er desværre bare nedgraderet med årene.

Men vi kan vende tilbage igen. Måske ikke ligefrem sådan smage på andre, end særligt udvalgte, men at mærke. Det vigtige er at være nysgerrig, og erkende hvor super, fantastisk, intelligent kroppen er. Vi har så mange ressourcer knyttet til kroppen. Sindet alene, er mere begrænset end vores MBS.

Og sindet det har det med at gentage. Det kører i ring. Så det mangler friskhed, som kun findes i nu´et.
Det har vi brug for, for at lære nyt. Få nye erfaringer. Og det foregår ved at være nærværende i nu´ et.

Så derfor rejsen til kroppen. For hvem ved ikke hvor f*cked up sindet kan være med gentagne ufrugtbare tanker? Ku´ det ikke være en befrielse, f.eks. at ophøre med at lytte til gentagne irettesættelser og bebrejdelser om, hvad der nu er ok og ikke?

Det syntes jeg. Dengang det gik op for mig, hvor meget sindet forstyrrede min færden, blev det helt klart, at der ikke var meget støtte at hente der. Og selvom jeg var klog nok til at indse det, så styrede sindet mig direkte i den forkerte retning.
Fordi jeg lyttede efter hvad det sagde!
Altså helt ærligt, tænk at ta´ sådan en omgang bullsh*t alvorligt. Det er jo pinligt. Set fra en vågen tilstand. Og det kræver jo netop vågenhed at erkende, hvad der er sandt for en selv og hvad ikke.

Skift kanal når du er på vildspor — det siger Einstein også 😊

Men sådan gør vi mennesker, indtil vi har erfaret, at vi er på vildspor. Vi må skifte kanal. Et af A. Einsteins berømte citater: Vi kan ikke løse vores problemer med den samme tankegang, som vi brugte til at skabe dem.
Nej — selvfølgelig ikke. Så vi må fordybe kontakten til kroppen for at kunne mærke, i stedet for at forsøge at regne den ud. For vi kan ikke regne livet ud. Vi må skifte kanal. Lære at tune ind et andet sted.

Og vi kan faktisk lære at mærke, hvad der er rigtigt eller forkert for en selv. Nogen kalder det en mavefornemmelse. Og den sansning kommer også nogen gange derfra. Og andre gange er det måske et andet sted fra kroppen. Men det er ikke afgørende.
Det vigtige er, at vi lærer at mærke en vished — et klart svar, at det her betyder ja, og det her er nej.

Hvordan ved jeg det? Spørger nogen. Ja, hvordan ved du at du er tørstig? Du mærker efter. Du kan måske være i tvivl om hvad du vil ha´ at drikke, men du er ikke i tvivl om du er tørstig eller ej.

Måske du har en go´ intuition. Skønt. Brug den, for det er sådan du lærer at stole på samt udvikle den. Al sansning tæller for din indre MBS.
Syntes du ikke du har nogen intuition, så start med at øve dig. Alle har en intuition. At øve dig i at lytte til den er vigtigt. Lyt til det du fornemmer — og så tag det alvorligt.

Når du gør op med dit mindset, giver du dig selv helt nye og magiske muligheder i livet. For det er her du slipper gamle illusioner om, hvem du er, og i stedet kan bevæge dig hen imod øget frihed, og udforske hvem du dybest set er.

Det er en fordybelse af kontakten til hjertet, hvor du trinvis kommer i berøring med, hvad der dybest set, er sandt for dig. Det er en kontinuerlig væren med dig selv, og er en udfoldelse af det du er. Også selvom det ikke altid er noget, du lige her og nu kan forstå. Men det kommer du til senere. For vi kan ikke altid forstå, når vi bevæger os ind i uudforsket land. Men vi kan gi´ de nye bevægelser og indsigter lov, og så kommer forståelsen efterhånden med den nye erfaring.