Spirituel psykoterapi

Med spirituel psykoterapeut Anne Jørgensen.
Er du spirituelt interesseret, skaber vi et rum sammen, i mine lokaler i København, Østerbro. Det er et værens rum. Et rum hvor du kan lave en ærlig undersøgelse og finde ud af, hvad der dybest set er sandt for dig. Komme ned i kroppen og inkludere den, så dit nærvær skærpes, og du virkelig er her. Det er et rum hvor du kan træne og øge din bevidsthed.

Her har du mulighed for at udforske og komme mere til essensen af: Hvem er jeg – i stedet for: Hvad er jeg. Det kan hjælpe dig til at komme fra gøren til væren.
For hvem er du, når du ikke skal gøre? Hvem er du bagom de kendte mønstre, vaner, identitet og roller?
Det er bestemt en undersøgelse værd. Og at fordybe den kontakt via kroppen, er et yderst relevant værktøj.

Hvad handler dit liv om? Hvorfor er du her? Hvad er dit bidrag til verden? Hvad føler du at du absolut må give?
Det er alt sammen relevante undersøgelser, når du er spirituelt interesseret.

Det er muligt at slippe et viljestyret (ego) fokus, og i stedet forandre til en åben velvillighed – at gøre hvad man nu føler skal gøres eller være med. Bevæge dig ud af den begrænsende “boks”, hvor mønstre gentages og egoet styrer.

Ved denne åbenhed øges egen frihed – samt generøsitet overfor dig selv og derfra til andre mennesker. Vi lever i en kompleks verden med masser af konflikter og al for megen stress.
Du får støtte til at finde centrering, mening og sammenhæng midt i al dette kaotiske liv. Og du finder ud af: Hvad er virkelig vigtigt for dig!

What you seek, is seeking you Rumi

Er du interesseret i spirituel udvikling, så start udforskningen ud af hverdagens erfaringer, hvor også egne psykologiske temaer viser sig. At leve fra et spirituelt perspektiv, er meget konkret og jordnært. Og at inkludere kroppen i denne udforskning er en virkelig go´ hjælp til at skabe en god jordforbindelse.

Det er en træning at have opmærksomheden på det konkrete liv erfaret fra et spirituelt perspektiv, i stedet for fokus på psykologiske såkaldte problemer. Vi kan naturligvis ikke komme udenom psykologiske temaer, men behøver ikke at hænge i dem. Det er livsbekræftende og meningsfyldt for dig der undersøger.

Har du brug for støtte i denne træning, vil det være en fornøjelse for mig at stå ved din side i din udforskning.

Se også: Mentorforløbet: Lyt til din sjæls stemme – få klarhed på dit kald bl.a. via krop og bevægelse, og bliv konkret med dit bidrag til verden. – Samt Mindfulness og yoga kursus i bjergene, Barcelona hvor denne udforskning understøttes.